Stor samling af WordPress scripts/koder klar til brug

/, Homepage, Wordpress/Stor samling af WordPress scripts/koder klar til brug

Stor samling af WordPress scripts/koder klar til brug

Hvis du er tema designer i WordPress eller bare nyder at tilpasse dit eksisterende WordPress tema, kan det til tider være bevægeligt at finde de nødvendige koder, eller at huske dem. Jeg har derfor valgt at udgive denne liste, så folk nemt kan finde de mest brugbar WordPress scripts.
Du skal være velkommen til at dele posten med venner og kollegaer. Hvis du synes der mangler et script i listen, skal du være velkommen til at kontakte os.

 

Vis seneste posts:

<?php query_posts(‘showposts=5’); ?>
<ul>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile;?>
</ul>

Vis Seneste opdateret posts/pages:

<?php
$today = current_time(‘mysql’, 1);
$howMany = 5; //Number of posts you want to display
if ( $recentposts = $wpdb->get_results(“SELECT ID, post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = ‘publish’ AND post_modified_gmt < ‘$today’ ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT $howMany”)):
?>
<h2><?php _e(“Recent Updates”); ?></h2>
<ul>
<?php
foreach ($recentposts as $post) {
if ($post->post_title == ”) $post->post_title = sprintf(__(‘Post #%s’), $post->ID);
echo “<li><a href='”.get_permalink($post->ID).”‘>”;
the_title();
echo ‘</a></li>’;
}
?>
</ul>
<?php endif; ?>

 

Vis seneste kommentarer:

global $wpdb;
$sql = “SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,
comment_type,comment_author_url,
SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt
FROM $wpdb->comments
LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =
$wpdb->posts.ID)
WHERE comment_approved = ‘1’ AND comment_type = ” AND
post_password = ”
ORDER BY comment_date_gmt DESC
LIMIT 10″;
$comments = $wpdb->get_results($sql);
$output = $pre_HTML;
$output .= “\n<ul>”;
foreach ($comments as $comment) {
$output .= “\n<li>”.strip_tags($comment->comment_author)
.”:” . “<a href=\”” . get_permalink($comment->ID) .
“#comment-” . $comment->comment_ID . “\” title=\”on ” .
$comment->post_title . “\”>” . strip_tags($comment->com_excerpt)
.”</a></li>”;
}
$output .= “\n</ul>”;
$output .= $post_HTML;
echo $output;?>

 

 

Vis top kommentarerer: 

<?php $result = $wpdb->get_results(“SELECT comment_count,ID,post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , 10″);
foreach ($result as $topten) {
$postid = $topten->ID;
$title = $topten->post_title;
$commentcount = $topten->comment_count;
if ($commentcount != 0) { ?>
<li><a href=”<?php echo get_permalink($postid); ?>” title=”<?php echo $title ?>”><?php echo $title ?></a></li>
<?php } } ?>

 

Vis liste med kategorier:

<h2>Categories</h2>

<ul>

<?php wp_list_cats(‘sort_column=name’); ?>

</ul>

 

Vis kategorier i Drop-Down box:

<form action=”<?php bloginfo(‘url’); ?>/” method=”get”>

<?php

$select = wp_dropdown_categories(‘show_option_none=Select category&show_count=1&orderby=name&echo=0’);

$select = preg_replace(“#<select(

[^>]*)>#”, “<select$1 onchange=’return this.form.submit()’>”, $select); echo $select; ?>

<noscript><input type=”submit” value=”View” /></noscript>

</form>

Vis liste over sider i widget bar’en:

<h2>Pages</h2>
<ul>
<?php wp_list_pages(‘title_li=’); ?>
</ul>

 

Vis Blogroll links:

<ul>

<?php get_links_list(); ?>

</ul>

 

Vis undersider til submenu i widget(Sidebar):

Dette script vil vise subsider i sidebar’en

<?php$children = wp_list_pages(‘title_li=&child_of=’.$post->ID.’&echo=0′);if ($children) { ?><ul> <?php echo $children; ?>
</ul>
<?php } ?>

 

Vis WordPress Tags:

<?php the_tags(); ?>

 

Vis WordPress Tags Cloud:

<?php wp_tag_cloud(‘smallest=8&largest=36&’); ?>

 

Template navn:

Dette script tillader dig at bruge WordPress page template til at ændre visningen af sider

<?php /* Template Name: Portfolio */ ?>

 

Dynamisk Title Tags:

<title><?phpif (is_home()) { echo bloginfo(‘name’);
} elseif (is_404()) {
echo ‘404 Not Found’;
} elseif (is_category()) {
echo ‘Category:’; wp_title(”);
} elseif (is_search()) {
echo ‘Search Results’;
} elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) {
echo ‘Archives:’; wp_title(”);
} else {
echo wp_title(”);
}
?></title>

Vis PHP på en enkelt side:

<?php if ( is_home() ) { include (‘file.php’); } ?>

Vis ekstern RSS Feed:

<?php include_once(ABSPATH.WPINC.’/rss.php’);
wp_rss(‘http://wpforums.com/external.php?type=RSS2’, 5); ?>

 

Vis seneste Twitter opslag:

<?php
// Your twitter username.
$username = “TwitterUsername”;
// Prefix – some text you want displayed before your latest tweet.
// (HTML is OK, but be sure to escape quotes with backslashes: for example href=\”link.html\”)
$prefix = “”;
// Suffix – some text you want display after your latest tweet. (Same rules as the prefix.)
$suffix = “”;
$feed = “http://search.twitter.com/search.atom?q=from:” . $username . “&rpp=1”;
function parse_feed($feed) {
$stepOne = explode(“<content type=\”html\”>”, $feed);
$stepTwo = explode(“</content>”, $stepOne[1]);
$tweet = $stepTwo[0];
$tweet = str_replace(”&lt;”, “<”, $tweet);
$tweet = str_replace(”&gt;”, “>”, $tweet);
return $tweet;
}

$twitterFeed = file_get_contents($feed);
echo stripslashes($prefix) . parse_feed($twitterFeed) . stripslashes($suffix);
?>

Listen vil løbende blive opdateret, med nye script. Du skal være velkommen til ligge en kommentar, hvis du synes der mangler et script.

 

By |2017-03-10T20:35:33+02:00december 22nd, 2011|Alle indlæg, Homepage, Wordpress|0 Kommentarer

Del denne historie, Vælg din platform!

About the Author:

Hvis i har brug for hjælp eller har spørgsmål, så skal i være velkommen til at kontakte os.

Læg en kommentar