Opsæt Apache, MySQL, PHP(LAMP) stack i Linux – Ubuntu

///Opsæt Apache, MySQL, PHP(LAMP) stack i Linux – Ubuntu

Opsæt Apache, MySQL, PHP(LAMP) stack i Linux – Ubuntu

 

LAMP stack er en samling af open source software, der benyttes til at kører webservere på Linux servere. Forkortelsen står for Linux, Apache, MySQL og PHP. De fleste virtuelle private server(VPS) kan med 1-klik installation få installeret Ubuntu, så i de fleste tilfælde er det kun softwaren til web serveren der skal installeres. Herunder finder du forklaring og vejledning, til hvordan du opsætter Apache, MySQL og PHP.

Opsætning:

Opsæt Apache

Kommandoerne i denne vejledning, kræver at de bliver udført med en bruger der har ‘root privileges’. Sudo bliver tilføjet i starten af alle kommandoer, for at sikre at kommandoen bliver udført, med de nødvendige rettigheder.

 

Trin 1 – Installer Apache

Apache er et gratis open source software, som kører på over 50% af alle verdens web servere.

Apache kan blive installeret på Ubuntu uden GUI eller direkte fra Terminal vinduet. Start med at udføre nedenstående kommandoer.

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2

Den første kommando udføre en opdatering af alle pakke lister og henter information om nyeste versioner osv. Kommando nummer to starter installationen af apache serveren.

Det er de eneste 2 kommandoer du behøver, for at Apache er installeret. Du kan tjekke at Apache er blevet installeret korrekt, ved at indtaste linux serverens IP adresse (f. eks http://192.168.0.12) i en webbrowser. Hvis installation og opsætningen er korrekt, vil siden vise ‘It Works!’

 

Find IP adressen på din Ubuntu Server

Ved at udføre nedenstående kommando, får du vist hvilken IP adresse serveren har.

Ifconfig

 

Trin 2 – Installer MySQL

MySQL er en stabil og krafig database management system, som benyttes til at organisere og hente data

For at installere MySQL udfør nedenstående kommando:

Sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

 

Under installationen af Mysql vil du blive bedt om at vælge et root password. Hvis du ikke fik muligheden for at vælge password under installationen af programmet, så kan du nemt sætte et password senere direkte i MySQL shell.

Når MySQL er færdig installeret, er den tid til at aktivere MySQL med nedenstående kommando.

Sudo mysql_install_db

Afslut opsætningen ved at kører MySQL set up script:

Sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Terminalen vil derefter spørger efter root password. Når passwordet er indtastet, vil den efterspørge ændring af password. Tryk N for ikke at skifte passwordet.

Derefter kan du uden at tøve, trykke YES til de efterfølgende spørgsmål, og Yes til at MySQL vil reloade og implementere de nyeste ændringer.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone

to log into MySQL without having to have a user account created for

them. This is intended only for testing, and to make the installation

go a bit smoother. You should remove them before moving into a

production environment.2

Remove anonymous users?

[Y/n] y

… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y

… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can

access. This is also intended only for testing, and should be removed

before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y

– Dropping test database…

… Success!

– Removing privileges on test database…

… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far

will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y

… Success!

Cleaning up…
Når du har udført ovenstående, så er det sidste punkt at få installeret PHP på serveren.

Trin 3 – Installer PHP

PHP er et open source web scripting sprog, som flittigt bliver brugt til at bygge dynamiske hjemmesider.

Udfør kommandoen herunder, for at installere PHP:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Efter du har svaret YES to gange, så vil PHP installere sig selv.

For at sikre at PHP bliver benyttet optimalt igennem Apache serveren, så er det en god ide at tilføje index.php i konfig filen i Apache.
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Tilføj index.php I begyndelsen af index filerne, så det kommer til at se således ud:


<IfModule mod_dir.c>
          DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Når punkterne herovre er udført korrekt, så er LAMP installeret korrekt på linux serveren.

 

Resultatet – Test om PHP virker

Selv om LAMP er installeret, så kan det være en god ide at udeføre en test. Testen kan hurtigt udføres ved at oprette en PHP info side:

Opret en nye side, for at tilføje PHP info:

Sudo nano /var/www/info.php

Tilføj nedenstående linjer til dokumentet.


<?php
phpinfo();
?>

Gem og forlad derefter filen:

Genstart apache servicen, så alle ændringer træder i kraft
sudo service apache2 restart

 

Slut af med at besøge din PHP info side f. eks http://192.168.0.12/info.php (husk at ændre IP-adressen til den korrekte på serveren)

Info siden skulle gerne ligne det her.

 

By |2017-03-10T20:35:21+02:00december 21st, 2013|Linux, Server|0 Kommentarer

About the Author:

Hvis i har brug for hjælp eller har spørgsmål, så skal i være velkommen til at kontakte os.

Læg en kommentar